ثبت نام به عنوان فروشنده در فروشگاه پربرگ

توجه: لطفا از ثبت نام مجدد و ثبت نام با شماره همراه و کد ملی تکراری خودداری نمایید.


تاریخ تولد

جنسیتفروشنده عزیز، در راستای اجرای بهینه قرارداد فی مابین و تسهیل ارائه خدمات بهتر به مشتریان، قرارداد همکاری با پربرگ به صورت الکترونیک در اختیار شما قرار گرفته و در صورت مطالعه و تایید شما، از لحاظ قانونی الزام آور می باشد.

پربرگ حق تغییر مفاد قرارداد را در هر زمانی داشته و این تغییرات و همچنین اطلاعیه ها و ابلاغیه ها توسط پربرگ در پنل فروشندگان اعلام می شود که به منزله ی ابلاغ به فروشنده می باشد. فروشندگان متعهد هستند تمامی اطلاعیه ها را با دقت مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایند. تغییرات به طور خودکار روی پنل اختصاصی فروشنده قرار گرفته و به منزله ی اصلاحیه و الحاقیه قرارداد محسوب شده و فروشنده متعهد به رعایت مقررات به روز شده می باشد و نیاز به هیچگونه تشریفات دیگری جهت امضا و ابلاغ نمی باشد.

لطفا توجه فرمایید که عدم پذیرش قرارداد همکاری به منزله عدم تمایل شما به همکاری با پربرگ تلقی شده و تا زمان پذیرش قرارداد امکان استفاده از پنل فروشندگان برای شما میسر نمی باشد.متن قرارداد

تایید قوانین و قرارداد


تصویر کارت ملی
- تصویر باید صاف و کاملا واضح باشد.
- تصویر رو و پشت کارت ملی به صورت جداگانه بارگذاری شود.
تصویر روی کارت ملی
delete حـذف
add_a_photo انتخاب تصوير ...
حداکثر 500 KB
تصویر پشت کارت ملی
delete حـذف
add_a_photo انتخاب تصوير ...
حداکثر 500 KB


shooow